12 nov. 2013

Scenariu originar

0. Prolog. La apus, la poalele muntelui, un şir de brazi aruncă o umbră care se amestecă cu întunericul care se lasă dinspre versant. Ciobanul 1 stă în penumbră cu spatele la brazi, pe crengile lor se mai vede încă lumina soarelui, la  fel şi pe cojoacele albe ale ciobanilor 2 şi 3. Ultimii păşesc încet, din stânga şi din dreapta lui, până ce îl acoperă complet. Unul are în mână un toiag noduros, celălalt un caval. Fade to black.

1. Mioriţa. Într-o poiană cu brazi, în depărtare se văd munţii, se aud tălăngile oilor. Ciobanul 1 ia o oaie, o târăşte cu de-a sila într-un tufiş. Dissolve. Ciobanul e întins pe spate, priveşte în gol, se aud păsări cântând. Dissolve. Tot el dansând la o nuntă cu o fată, o învârte vesel. Se aşează împreună cu ea la masă, în faţa lor sunt ciobanii 2 şi 3. Ciobanul 2 îi rânjeşte. Dissolve de pe mina rea a ciobanului 2, pe cerul senin cu crengi de brazi, din poiană.

2. Noaptea la foc, cerul cu stele. Una din oi behăie speriată, se agită. Ciobanul se ridică de la foc, merge la ea, vede pe pământ un şarpe însângerat înghiţindu-şi coada. Camera sweep, de jos în sus: toiagul înfipt în pământ lângă foc, la lumina flăcărilor. De aproape se văd pe el cioplite (nu neapărat în ordinea asta): stea, oaie, câine (sau lup?), brad, soarele şi luna, pasăre.

3. Adormise la miezul zilei la umbra bradului, se trezeşte din somn cu un şarpe în gură. Se zbate, nu reuşeşte să îl scoată. O voce din off şopteşte şuierat: Muşcă-i capul!

4. Final: Prolog, din nou cu fade to black. Se aude Zdubii bateţi tare.