17 dec. 2010

Comentariul de la urmă râde mai bine

Un comentator la un articol despre mişcarea Anonymous:

"Au înţeles că în acest spaţiu virtual există o armată foarte mare de oameni care nu sunt dispuşi să stea drepţi când se dă comanda."