15 dec. 2008

Guantana-more, ou Comment s'en debarasser

A sosit anul acesta şi momentul începerii închiderii parcului pentru unlawful combatants din Guantanamo. Consilierul juridic al secretarului de stat american, John Bellinger (foto), salută în acest sens intervenţia ministrului de externe portughez pentru găsirea soluţiilor de redistribuire a deţinuţilor în statele europene: "It really is a first crack in the ice of what has been European opposition to helping with Guantanamo in any way." Şi continuă: "For five or six years there has been consistent criticism but no constructive offers to help."
Astfel sperăm şi noi că reluarea relaţiilor de cooperare în această privinţă la nivel nord atlantic, vor continua aceeaşi consistenţă a punerii în paranteze a problemei Guantanamo ca soluţie a găsirii unui domeniu de redistribuire a deţinuţilor ilegali (unlawful), nu numai în Europa, ci şi în alte ţări, prietene. Noi europenii ne angajăm să rezolvăm nu doar problema închiderii oficiale a unei întreprinderi juridice cu pretins statut ambiguu, ci şi să renunţăm la critica moftangiilor dinainte (care dacă ar fi fost de principiu, poate că ar mai fi avut nevoie să fie repudiată acum), şi să conlucrăm în promovarea pe plan internaţional a conceptului de legalizare a excepţiei. "Unde-i lege nu-i tocmeală", spune un vechi proverb românesc, pe care îl îmbunătăţim astăzi cu înnoitoarea perspectivă nord-atlantică: "Unde-i tocmeală, poate fi lege."
Notă: darea de seamă a articolului de azi din Cotidianul vorbeşte, cu mai multă veselie decât optimism am avut noi, despre faptul că deţinuţii vor primi "azil" în ţările europene. Ne întrebăm totuşi la traducerea căreia dintre expresiile folosite se referă expresia "a primi azil": to take in, sau to resettle (detainees)? Cu aceeaşi notă de veselie, ne putem închipui că deţinuţii vor primi terenuri agricole pentru reîmpământenirea lor.